Skip to content

Moduł Wprowadzający: Fundamenty Uważnego i Współczującego Przywództwa

Warsztat jest wprowadzeniem do większego programu rozwoju – Proactive Leadership Academy (Mindfulness, Compassion, Courage), a jednocześnie może stanowić niezależną całość i jest dostępny niezależnie od decyzji o udziale w całości programu. Główną zaś intencją programu jest nakierowanie uczestników na działanie na rzecz dobra i zaangażowania innych ludzi. Służyć ma temu współtworzenie harmonijnego środowiska zawodowego oraz praktykowanie troski o dobrostan własny i innych, wspierając rozwój ludzi i organizację, w których pracują. Na mądre przywództwo składa się szereg czynników, w tym codzienne decyzje – małe, a także o wielkim znaczeniu. Proaktywność to świadomy wybór między bodźcem, a reakcją. W tej przestrzeni wyboru może pojawić się uważność, współczucie i odwaga działania. Proaktywne przywództwo jest tym, czego jak nigdy dotąd potrzebuje współczesny świat. Odnosimy się tutaj zarówno do przywództwa wobec innych, jak i siebie samego, a także umiejętności uczenia się przekazywania tych umiejętności oraz jakości innym osobom. Ilościowe miary mierzenia sukcesu i rozwoju (takie, jak produkt krajowy brutto) obecnie zawodzą. Ważne zatem, żeby odnieść się do nowych miar – takich, jak podejście rozwoju ludzkiego Marthy C. Nussbaum.

Program Akademii jest odpowiedzią na coraz częstsze zapotrzebowanie na kształcenie liderów nowej generacji. Liderów, którzy są w stanie podejmować adekwatne do potrzeb działania i tym samym sprostać współczesnym i przyszłym wyzwaniom, na poziomie indywidualnym i systemowym. Program jest także unikatowym, nowatorskim i autorskim połączeniem odkryć psychologii zachodniej i wschodniej, a także aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu oraz fizjologii. Jest też połączeniem doświadczeń mentorki podejść kontemplacyjnych, Julii E. Wahl oraz mentorki coachingu przywództwa, Wiesławy Serkowskiej.

Moduł 1.: Fundamenty Uważnego i Współczującego Przywództwa

Będzie wprowadzeniem do całego programu i wszystkich jego modułów. Połączeniem wnoszącym nową jakość w metodykę rozwoju przywództwa w Polsce. Jest to jakość uważności (mindfulness) i współczucia (compassion) w relacjach ze sobą, innymi oraz świadomość współzależności, wzajemnego wpływu w obrębie systemów, w których działamy, od skali mikro do makro (systems thinking). Ukazanie zastosowania podejść i modeli kontemplacyjnych w kontekście przywództwa i samoprzywództwa, przegląd wiedzy, doświadczeń, badań dot. podejść kontemplacyjnych (począwszy od postawy ciała i dobrego sposobu oddychania – fizjologii) oraz krytyczne przyjrzenie się teoriom dot. przywództwa.

Wstęp do teorii godności Donny Hicks oraz podejścia rozwoju ludzkiego Marthy C. Nussbaum. Podejścia kontemplacyjne jako forma wzmocnienia zachowań etycznych. Blokady i lęki związane z uważnością i współczuciem.  Przybliżenie podejścia uważności i współczucia wraz z praktyką indywidualną i grupową.

Uważność indywidualna i zbiorowa. Uważny, współczujący, a skuteczny lider. Prezentacja zawartości Akademii i doświadczanie wybranych elementów poszczególnych modułów.

Metody pracy:
Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe, pomysł projektu społecznego (to ostatnie dot. dalszych modułów).

Adresaci:

  • Liderzy, edukatorzy, coachowie i mentorzy, przedstawiciele HR oraz inne osoby zainteresowane podejściem uważności i współczucia,
  • a tym samym i jego zastosowaniem w przywództwie i samorozwoju
  • Liderzy pracujący w organizacjach, w biznesie
  • Liderzy społeczni, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w tworzeniu swoich inicjatyw
  • Osoby nastawione na własny rozwój i pragnące doskonalić postawę samo- przywództwa

Zasady uczestnictwa w Akademii:
Doświadczenie

  • Aby wziąć udział w Akademii możesz, ale nie musisz być formalnym liderem
  • Nie oczekujemy abyś był/a już praktykiem uważności i współczucia. Doświadczenie w tym zakresie z pewnością będzie przydatne, ale nie jest konieczne.
Miejsce:
Warszawa
Termin:
14-15 września 2019 
(sobota, 10-17; niedziela, 10-16)
Cena za 1. moduł: 690 PLN
Zgłoszenia/dodatkowe informacje:
info@proactiveleadershipacademy.com

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com