Skip to content

Bjørn Magnus
Jacobsen Ihler

Bjorn  jest norweskim działaczem pokojowym i prelegentem publicznym, który przeżył zamach w Utøya w dniu 22 lipca 2011 r. Jest międzynawowym aktywista, pisarzem, twórcą filmowym, który skupia się na dialogu i budowie pokoju pomiędzy ludźmi, społecznościami, które radykalnie różnią się od siebie. Jest także m.in. członkiem inicjatywy Fundacji Kofi Annana   „Extremly Together” jako jeden z 10 młodych liderów.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com