Skip to content

Dr Jonathan Leighton

Jonathan jest Dyrektorem Wykonawczym Organizacji na rzecz Zapobiegania Intensywnemu Cierpieniu (Organisation for the Prevention of Intense Suffering – OPIS), szwajcarskiego ośrodka typu think-and-do tank, który został przez niego założony w 2016 r., a którego zadaniem jest spowodowanie, żeby zapobieganie cierpieniu istot czujących stało się naszym najwyższym priorytetem etycznym. Dr Leighton jest autorem książki „The Battle for Compassion: Ethics in an Apathetic Universe” (Bitwa o współczucie: etyka w apatycznym wszechświecie), wyd. Algora Publishing, Nowy Jork, 2011 r., która zawiera obszerny przegląd sytuacji człowieka jako gatunku i w sposób metodyczny odpowiada na pytanie „Co jest ważne?”. Pochodzi z Montrealu w Kanadzie, gdzie ukończył studia biologii molekularnej,  uzyskał dyplomy Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Bazylei.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com