Skip to content

Mateusz
Banaszkiewicz

Pscycholog zdrowia. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej  – INTRA. Ukończył Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej i uzyskał tytuł terapeuty motywującego.

Prowadzi szkolenia i wykłady z obszaru radzenia sobie ze stresem, asertywności i efektywnej komunikacji. Posiada doświadczenie w pracy asesora w sesjach AC i DC. Prowadzi także wykłady i warsztaty dla firm w ramach programów poprawy dobrostanu pracowników. Współpracował z Naczelną Izbą Lekarską wspierając lekarzy w rozwoju umiejętności komunikacji z pacjentami oraz radzeniu sobie ze stresem. W projekcie realizowanym przez firmę Nutricia Polska prowadził warsztaty dla personelu medycznego dotyczące radzenia w sytuacjach konfliktowych  z pacjentami w szpitalach zlokalizowanych w różnych częściach Polski. W programie profilaktyki zakażeń miejsca operowanego firmy Johnson & Johnson wspierał instrumentariuszki w radzeniu sobie ze stresem związanym z wykonywaną pracą. Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych. Konsultował personel pokładowy w zakresie stresu po zaistniałych zdarzeniach lotniczych. Odpowiada za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycznym Gamma w Warszawie.

Prowadzi zajęcia akademickie na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS, głównie  w obszarze radzenia sobie ze stresem oraz zmiany zachowań zdrowotnych. Jego misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi  w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia. Jest autorem bloga poświęconego podnoszeniu jakości życia.

Szczegółowe informacje: www.mateuszbanaszkiewicz.com

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com