Skip to content

Marek Wiza

Własciwie cały okres jego pracy zawodowej ( pomijając roczny okres pracy w firmie informatycznej WAZA we Wrocławiu i Urzędzie Celnym w Zgorzelcu ) związany był z Bankiem Zachodnim WBK.

Dla osoby z zewnątrz może wydawać się kuriozalne i nudne, że można pracować przez 25 lat w jednej firmie. Gdy spojrzy się jednak na ilość zmian, miejsc mojej pracy i udział w projektach centralnych Banku w tym okresie, to obraz wygląda zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, średnio w jednym miejscu pracował trzy lata, rozpoczynając pracę od Zgorzelca poprzez Jelenią Górę, Wałbrzych, Legnicę, Wrocław, Białystok i kończąc ponownie we Wrocławiu.

Każda zmiana, którą przechodził związana była z konkretnym zadaniem do wykonania i była zbieżna ze strategią Banku obowiązującą w danym okresie.  Jego pierwszym zadaniem w Zgorzelcu było zbudowanie nowej placówki bankowej od podstaw: od fundamentów budynku, jej wyposażenie, kończąc na doborze i wyszkoleniu  współpracowników.

Drugie zadanie, to czas, w którym Bank Zachodni przejęła Grupa AIB. Najistotniejszym biznesowo Oddziałem w Regionie był wówczas 1 Oddział w Jeleniej Górze zatrudniający wraz z podległymi jednostkami w Karpaczu, Kowarach, Szklarskiej Porębie 150 osób. Zadanie polegało na transformacji działalności tego Oddziału z okresu NBP i ustawienie go na tory zgodne z wymogami i potrzebami otoczenia rynkowego.  Kolejny Oddział, to 3 Oddział w Jeleniej Górze i problem do rozwiązania związany z fraudem na kwotę 100 mln PLN. Następnie Oddział w Wałbrzychu ( cztery jednostki podległe i również 150 osób ) i przygotowanie go do wdrożenia scentralizowanego systemu informatycznego ICBS. Legnica, to czas fuzji BZ z WBK i połączenie biznesów w samej Legnicy i okolicznych miastach: Jaworze, Złotoryi i Chojnowie. Kolejne  miejsca pracy, to awans na stanowisko Dyrektora Regionu. W pierwszej kolejności kierował Regionem Południowo-Zachodnim, a po restrukturyzacji sieci i połączeniu Regionów powierzono mi kierowanie Regionem Dolnośląskim. Po dwóch latach nastąpiła kolejna zmiana w sieci i miał przyjemność awansując zarządzać Makroregionem Dolnośląskim, w skład którego wchodziło dziesięć Regionów, około stu Oddziałów, w których było zatrudnionych blisko tysiąc osób. Rok 2013, to rok fuzji z Kredyt Bankiem. Poproszono go  wtenczas o przyjęcie kierowania Makroregionem Białystok. Zadanie: konsolidacja biznesów obu Banków, zmiana kultury organizacyjnej w zespołach, a przede wszystkim zmiana podejścia do zadań sprzedażowych i ich realizacji. Rok 2015, to powrót do Wrocławia i kierowanie Makroregionem Wrocław, a po kolejnej restrukturyzacji kierowanie Makroregionem Południowo-Zachodnim. Rok 2018, to kolejne zmiany nie tylko w sieci, ale w całym Banku również na poziomie Zarządu, które wyłączyły go z grona pracowników BZWBK.

Sprzedaż jednak to nie wszystko. Jest autorem wdrożonego w Banku systemu komunikacji pomiędzy Zarządem a siecią, współtwórcą systemu motywacyjnego dla sieci, również współtwórcą programu NEO opisującego dzienny, tygodniowy i miesięczny rytm pracy Oddziałów, Regionów. 

W 2016 roku został uruchomiony projekt związany  CRM i został poproszony do Komitetu Sterującego  (między innymi z dwoma Członkami Zarządu ) nadzorującego jego merytoryczną część, terminowość wykonywania poszczególnych etapów i finalnie wdrożenie systemu w sieci Oddziałów.

Kolejny obszar, który był dla niego ważny, to współpraca nie tylko z komórkami wewnętrznymi w Banku, ale również ze spółkami zależnymi: Leasingiem, Funduszami Inwestycyjnymi, Spółką Ubezpieczeniową, Domem Maklerskim i Faktorem. Nasze relacje oparte były na partnerstwie, współpracy, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

 

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com