Skip to content

Darek Niedzieski

Coach ICF PCC, konsultant neurorzywództwa, trener biznesu. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Dalsze studia kontynuował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, najpierw na Studiach Podyplomowych, a następnie ukończył Studia Doktoranckie, przygotowując pracę doktorską “Rola średniego szczebla zarządzania w sytuacjach kryzysowych w firmie”.

Jego kariera zawodowa jest ściśle związana z branżą wysokich technologii, począwszy od firm państwowych, poprzez średniej wielkości własne firmy, aż po międzynarodowe korporacje, w których przez ostatnie kilkanaście lat pełnił wysokie funkcje kierownicze, zajmując się zarządzaniem wieloosobowymi zespołami w obszarach głównie sprzedaży i marketingu. Ostatnio współzarządzał firmą Tech Data Polska, polskim oddziałem drugiego co do wielkości dystrybutora sprzętu IT na świecie, z roczną sprzedażą ok. 20 mld USD.

Aktualnie prowadzi coaching i mentoring dla ponad dwudziestu menedżerów średniego i wyższego szczebla. Dodatkowo prowadzi warsztaty i szkolenia dla działów handlowych z zakresu umiejętności sprzedaży, negocjacji i komunikacji oraz dla wyższej oraz średniej kadry zarządzającej z zakresu zarządzania, przywództwa, coachingu. Jego specjalizacja to organizacja w okresie przemian oraz psychologia biznesu, szczególnie tematyka nowoczesnego przywództwa. W obszarze coachingu specjalizuje się w pracy z młodymi liderami oraz tzw. high potentials, oraz w coachingu grupowym, szczególnie grup w okresie zmiany.

Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiał uczestnicząc w wielu kursach, treningach, warsztatach i szkoleniach. Wśród nich można wymienić Akademię Zarządzania w INSEAD w Fontainebleau, HP Business Academy w Wiedniu, Business&You Davida Neenana, Inteligencja Emocjonalna Daniela Golemana. Jest absolwentem programu Art&Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College. Do chwili obecnej przeprowadził ponad 1200 godzin sesji coachingowych dla blisko 150 klientów, głównie średniej i wyższej kadry zarządzającej. Jest członkiem International Coach Federation Global i ICF Polska zostałw roku 2010.

W marcu 2012 uzyskał certyfikat upoważniający do prowadzenia i interpretacji badań psychometrycznych Hogan Assesment System. Narzędzia te stosuje w swojej pracy z wyższym szczeblem zarządzania.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com