Darek Niedzieski

Coach ICF PCC, konsultant neurorzywództwa, trener biznesu. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Dalsze studia kontynuował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, najpierw na Studiach Podyplomowych, a następnie ukończył Studia Doktoranckie, przygotowując pracę doktorską “Rola średniego szczebla zarządzania w sytuacjach kryzysowych w firmie”.

Jego kariera zawodowa jest ściśle związana z branżą wysokich technologii, począwszy od firm państwowych, poprzez średniej wielkości własne firmy, aż po międzynarodowe korporacje, w których przez ostatnie kilkanaście lat pełnił wysokie funkcje kierownicze, zajmując się zarządzaniem wieloosobowymi zespołami w obszarach głównie sprzedaży i marketingu. Ostatnio współzarządzał firmą Tech Data Polska, polskim oddziałem drugiego co do wielkości dystrybutora sprzętu IT na świecie, z roczną sprzedażą ok. 20 mld USD.

Aktualnie prowadzi coaching i mentoring dla ponad dwudziestu menedżerów średniego i wyższego szczebla. Dodatkowo prowadzi warsztaty i szkolenia dla działów handlowych z zakresu umiejętności sprzedaży, negocjacji i komunikacji oraz dla wyższej oraz średniej kadry zarządzającej z zakresu zarządzania, przywództwa, coachingu. Jego specjalizacja to organizacja w okresie przemian oraz psychologia biznesu, szczególnie tematyka nowoczesnego przywództwa. W obszarze coachingu specjalizuje się w pracy z młodymi liderami oraz tzw. high potentials, oraz w coachingu grupowym, szczególnie grup w okresie zmiany.

Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiał uczestnicząc w wielu kursach, treningach, warsztatach i szkoleniach. Wśród nich można wymienić Akademię Zarządzania w INSEAD w Fontainebleau, HP Business Academy w Wiedniu, Business&You Davida Neenana, Inteligencja Emocjonalna Daniela Golemana. Jest absolwentem programu Art&Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College. Do chwili obecnej przeprowadził ponad 1200 godzin sesji coachingowych dla blisko 150 klientów, głównie średniej i wyższej kadry zarządzającej. Jest członkiem International Coach Federation Global i ICF Polska zostałw roku 2010.

W marcu 2012 uzyskał certyfikat upoważniający do prowadzenia i interpretacji badań psychometrycznych Hogan Assesment System. Narzędzia te stosuje w swojej pracy z wyższym szczeblem zarządzania.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com