Skip to content

PROACTIVE
LEADERSHIP
ACADEMY

MINDFULNESS, COMPASSION, COURAGE, DIGNITY
Główną intencją programu jest nakierowanie uczestników na działanie na rzecz dobra i zaangażowania innych ludzi. Służyć ma temu współtworzenie harmonijnego środowiska zawodowego oraz praktykowanie troski o dobrostan własny i innych, wspierając rozwój ludzi i organizację, w których pracują.

Na mądre przywództwo składa się szereg czynników, w tym codzienne decyzje – małe, a także o wielkim znaczeniu. Proaktywność to świadomy wybór między bodźcem, a reakcją. W tej przestrzeni wyboru może pojawić się uważność, współczucie i odwaga działania. Proaktywne przywództwo jest tym, czego jak nigdy dotąd potrzebuje współczesny świat. Odnosimy się tutaj zarówno do przywództwa wobec innych, jak i siebie samego, a także umiejętności uczenia się przekazywania tych umiejętności oraz jakości innym osobom. Ilościowe miary mierzenia sukcesu i rozwoju (takie, jak produkt krajowy brutto) obecnie zawodzą. Ważne zatem, żeby odnieść się do nowych miar – takich, jak podejście rozwoju ludzkiego Marthy C. Nussbaum.

Program Akademii jest odpowiedzią na coraz częstsze zapotrzebowanie na kształcenie liderów nowej generacji. Liderów, którzy są w stanie podejmować adekwatne do potrzeb działania i tym samym sprostać współczesnym i przyszłym wyzwaniom, na poziomie indywidualnym i systemowym.

Program jest unikatowym, nowatorskim i autorskim połączeniem odkryć psychologii zachodniej i wschodniej, a także aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu oraz fizjologii. Jest też połączeniem doświadczeń mentorki podejść kontemplacyjnych, Julii E. Wahl oraz mentorki coachingu przywództwa, Wiesławy Serkowskiej.

Rada Programowa,
Mentorzy i Trenerzy

W trosce o najwyższą jakość programu Akademii stworzyłyśmy Radę Programową i grupę Mentorów, składającą się z wyjątkowych osób. Jest to prestiżowe grono ekspertów z kraju i zagranicy – praktyków przywództwa, naukowców, nauczycieli specjalizujących się w zagadnieniach przywództwa, uważności, współczucia oraz im pokrewnych.

Więcej na temat Rady Programowej i Mentorów w odpowiednich miejscach na stronie.

W ramach Akademii
przewidujemy 3 ścieżki rozwojowe:

 1. SAMOPRZYWÓDZTWO – czyli praca nad sobą, rozwój osobisty
 2. PRZYWÓDZTWO – rozwój osobisty + przewodzenie innym
 3. UCZENIE – rozwój osobisty i przywódczy + ścieżka trenerska, przygotowująca do nauczania modułów programu

Ścieżki a uczestnictwo w modułach Akademii:

 1. W ramach ścieżki I:
  6 MODUŁÓW
  – uczestnicy wezmą udział prawie we wszystkich modułach – oprócz modułu III (People Leadership)
 2. W ramach ścieżki II:
  7 MODUŁÓW
  – uczestnicy wezmą udział we wszystkich modułach
 3. W ramach ścieżki III:
  8 MODUŁÓW
   – uczestnicy wezmą udział we wszystkich modułach oraz w dodatkowym module trenerskim  TTT trwającym 3 dni

Ponadto ścieżki będą się różniły specyfiką aktywności dodatkowych pomiędzy modułami.

PROACTIVE
LEADERSHIP
ACADEMY

Poszczególne moduły akademii 

1. Fundamenty Uważnego i Współczującego Przywództwa 
2 DNI
2. Samoprzywództwo, Współczucie i Godność
2 DNI
3. Przywództwo wobec Innych, Współczucie i Godność
2 DNI
4. Przywództwo wobec Zachodzących Zmian
5 – DNIOWE ODOSOBNIENIE
5. Przywództwo i elastyczność 
2 DNI
6. Kreatywność Kontemplacyjna 
2 DNI
7. Przywództwo w Działaniu
3 DNI

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com