Darek Niedzieski

Darek Niedzieski

Coach ICF PCC, konsultant neurorzywództwa, trener biznesu. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Dalsze studia kontynuował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, najpierw na Studiach Podyplomowych, a następnie ukończył Studia Doktoranckie, przygotowując pracę doktorską “Rola średniego szczebla zarządzania w sytuacjach kryzysowych w firmie”.

Jego kariera zawodowa jest ściśle związana z branżą wysokich technologii, począwszy od firm państwowych, poprzez średniej wielkości własne firmy, aż po międzynarodowe korporacje, w których przez ostatnie kilkanaście lat pełnił wysokie funkcje kierownicze, zajmując się zarządzaniem wieloosobowymi zespołami w obszarach głównie sprzedaży i marketingu. Ostatnio współzarządzał firmą Tech Data Polska, polskim oddziałem drugiego co do wielkości dystrybutora sprzętu IT na świecie, z roczną sprzedażą ok. 20 mld USD.

Aktualnie prowadzi coaching i mentoring dla ponad dwudziestu menedżerów średniego i wyższego szczebla. Dodatkowo prowadzi warsztaty i szkolenia dla działów handlowych z zakresu umiejętności sprzedaży, negocjacji i komunikacji oraz dla wyższej oraz średniej kadry zarządzającej z zakresu zarządzania, przywództwa, coachingu. Jego specjalizacja to organizacja w okresie przemian oraz psychologia biznesu, szczególnie tematyka nowoczesnego przywództwa. W obszarze coachingu specjalizuje się w pracy z młodymi liderami oraz tzw. high potentials, oraz w coachingu grupowym, szczególnie grup w okresie zmiany.

Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiał uczestnicząc w wielu kursach, treningach, warsztatach i szkoleniach. Wśród nich można wymienić Akademię Zarządzania w INSEAD w Fontainebleau, HP Business Academy w Wiedniu, Business&You Davida Neenana, Inteligencja Emocjonalna Daniela Golemana. Jest absolwentem programu Art&Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College. Do chwili obecnej przeprowadził ponad 1200 godzin sesji coachingowych dla blisko 150 klientów, głównie średniej i wyższej kadry zarządzającej. Jest członkiem International Coach Federation Global i ICF Polska zostałw roku 2010.

W marcu 2012 uzyskał certyfikat upoważniający do prowadzenia i interpretacji badań psychometrycznych Hogan Assesment System. Narzędzia te stosuje w swojej pracy z wyższym szczeblem zarządzania.

Henryk Szmidt

Henryk Szmidt

Aktualnie zajmuje stanowisko European Innovation Lead dla Vision Plan Ltd – angielskiej firmy konsultingowej wyspecjalizowanej w doradztwie innowacyjnym i strategicznym i rozwija ambitny projekt Ośrodka Praktyki Medytacji na południu Francji. Pracował również  m.in. jako Dyrektor Zarządzający i Chairman of the Board dla firmy We-Impact w Chinach, tworząc Centrum Innowacji dla Firmy Mercedes-Benz w Pekinie.

Prowadził międzykulturowy program coachingu kariery współpracując z chińską firmą consultingową InnoPanda.

Pisze książki i artykuły z tematyki coachingu, zarządzania, innowacji i międzykulturowości.

Specjalizuje się w pracy z klientami na poziomie senior executive. Dzięki wieloletniej praktyce w trzech językach (angielski, francuski i polski) z klientami wielu narodowości, rozwinął wyjątkowe, międzykulturowe podejście do coachingu polegające na połączeniu wykształcenia psychologiczno-filozoficznego, głębokiego zainteresowania naturą ludzką oraz doświadczenia w biznesie i w prowadzeniu wymagających projektów.

Domeny kompetencji to: Innovation Consulting, Mentoring & Coaching, Executive Coaching, Intercultural Consulting, Coaching Skills Training, Business Coaching, Corporate Coaching, Career Coaching

Od ponad 50 lat aktywnie praktykuje medytację. Posiada ponad 35 letnie doświadczenie jako instruktor medytacji. Uczył różnych form medytacji we Francji, Chinach, Polsce, Francji, a także w Maroku i Nepalu.

Stworzył francuskie stowarzyszenie „Presence d’Esprit” zajmujące się rozpowszechnianiem metod rozwoju osobistego i jest również założycielem polskiej Coaching Working Group zajmującej się podnoszeniem kompetencji coachów.

Wykładał Coaching Międzykulturowy na podyplomowych studiach z coachingu na Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Prowadził również wykłady dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.

Wieloletni Superwizor i Mentor CoachWise™.

Posiada długie doświadczenie jako executive coach i konsultant strategiczny. W roku 2003 uzyskał dyplom CPCC (Certified Professional Co-Active Coach) wydany przez CTI (Coach Training Institute), a później PCC (Professional Certified Coach).

Z pochodzenia jest Polakiem, mieszka na stałe we Francji. 

Publikacje:

  • Współautor: „Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów”, Helion 2009.
  • Współautor:  „Coaching: Teoria, praktyka, studia przypadków”. Wolters Kluwer, 2009.
  • Autor: „Coaching Line – Essays on coaching”.  FOSZE, January 20, 2012
  • Współautor: „Intercultural Management Issues”, Difin, September 1, 2012; Autor rozdziału 6: – „Knowledge Management Across Cultures”.
  • Współautor: Podstawy Zarządzania dla Praktyków – Foundations of Management. Difin, 2013.

Marek Wiza

Marek Wiza

Własciwie cały okres jego pracy zawodowej ( pomijając roczny okres pracy w firmie informatycznej WAZA we Wrocławiu i Urzędzie Celnym w Zgorzelcu ) związany był z Bankiem Zachodnim WBK.

Dla osoby z zewnątrz może wydawać się kuriozalne i nudne, że można pracować przez 25 lat w jednej firmie. Gdy spojrzy się jednak na ilość zmian, miejsc mojej pracy i udział w projektach centralnych Banku w tym okresie, to obraz wygląda zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, średnio w jednym miejscu pracował trzy lata, rozpoczynając pracę od Zgorzelca poprzez Jelenią Górę, Wałbrzych, Legnicę, Wrocław, Białystok i kończąc ponownie we Wrocławiu.

Każda zmiana, którą przechodził związana była z konkretnym zadaniem do wykonania i była zbieżna ze strategią Banku obowiązującą w danym okresie.  Jego pierwszym zadaniem w Zgorzelcu było zbudowanie nowej placówki bankowej od podstaw: od fundamentów budynku, jej wyposażenie, kończąc na doborze i wyszkoleniu  współpracowników.

Drugie zadanie, to czas, w którym Bank Zachodni przejęła Grupa AIB. Najistotniejszym biznesowo Oddziałem w Regionie był wówczas 1 Oddział w Jeleniej Górze zatrudniający wraz z podległymi jednostkami w Karpaczu, Kowarach, Szklarskiej Porębie 150 osób. Zadanie polegało na transformacji działalności tego Oddziału z okresu NBP i ustawienie go na tory zgodne z wymogami i potrzebami otoczenia rynkowego.  Kolejny Oddział, to 3 Oddział w Jeleniej Górze i problem do rozwiązania związany z fraudem na kwotę 100 mln PLN. Następnie Oddział w Wałbrzychu ( cztery jednostki podległe i również 150 osób ) i przygotowanie go do wdrożenia scentralizowanego systemu informatycznego ICBS. Legnica, to czas fuzji BZ z WBK i połączenie biznesów w samej Legnicy i okolicznych miastach: Jaworze, Złotoryi i Chojnowie. Kolejne  miejsca pracy, to awans na stanowisko Dyrektora Regionu. W pierwszej kolejności kierował Regionem Południowo-Zachodnim, a po restrukturyzacji sieci i połączeniu Regionów powierzono mi kierowanie Regionem Dolnośląskim. Po dwóch latach nastąpiła kolejna zmiana w sieci i miał przyjemność awansując zarządzać Makroregionem Dolnośląskim, w skład którego wchodziło dziesięć Regionów, około stu Oddziałów, w których było zatrudnionych blisko tysiąc osób. Rok 2013, to rok fuzji z Kredyt Bankiem. Poproszono go  wtenczas o przyjęcie kierowania Makroregionem Białystok. Zadanie: konsolidacja biznesów obu Banków, zmiana kultury organizacyjnej w zespołach, a przede wszystkim zmiana podejścia do zadań sprzedażowych i ich realizacji. Rok 2015, to powrót do Wrocławia i kierowanie Makroregionem Wrocław, a po kolejnej restrukturyzacji kierowanie Makroregionem Południowo-Zachodnim. Rok 2018, to kolejne zmiany nie tylko w sieci, ale w całym Banku również na poziomie Zarządu, które wyłączyły go z grona pracowników BZWBK.

Sprzedaż jednak to nie wszystko. Jest autorem wdrożonego w Banku systemu komunikacji pomiędzy Zarządem a siecią, współtwórcą systemu motywacyjnego dla sieci, również współtwórcą programu NEO opisującego dzienny, tygodniowy i miesięczny rytm pracy Oddziałów, Regionów. 

W 2016 roku został uruchomiony projekt związany  CRM i został poproszony do Komitetu Sterującego  (między innymi z dwoma Członkami Zarządu ) nadzorującego jego merytoryczną część, terminowość wykonywania poszczególnych etapów i finalnie wdrożenie systemu w sieci Oddziałów.

Kolejny obszar, który był dla niego ważny, to współpraca nie tylko z komórkami wewnętrznymi w Banku, ale również ze spółkami zależnymi: Leasingiem, Funduszami Inwestycyjnymi, Spółką Ubezpieczeniową, Domem Maklerskim i Faktorem. Nasze relacje oparte były na partnerstwie, współpracy, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

 

Marta Chmielewska

Marta Chmielewska 

Ukończyła Wydział Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie.

Prezes Mea Group, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej. Z branżą eventową związana od blisko 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w agencjach eventowych, odpowiadając za obszar realizacji imprez oraz PR. Własną agencję założyła w 2008 r. i odtąd konsekwentnie ją rozwija, co zapewniło Mea Group dynamiczny wzrost i pozycję jednego z liderów polskiego rynku organizacji eventów. Czynnie angażuje się także w życie polskiej branży eventowej, regularnie gości na łamach branżowych mediów. W lutym 2014 r. została powołana do Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej na stanowisko Wiceprezes. W listopadzie tego samego roku, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków SBE, objęła stanowisko Prezes Zarządu. W 2017 r. po raz drugi została wybrana Prezes Zarządu SBE.

Laureatka tytułów „Osobowość Roku 2014” magazynu MICE Poland w kat. Organizator  oraz „Businesswoman Roku 2014” w kategorii Lider w branży eventowej magazynu „Businesswoman & life”.

Wiele satysfakcji przynosi jej dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mentorka, jest też wykładowcą Studium ‘Event Managementu’ na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego . Zasiada także w jury konkursu TopEvent oraz jest Dyrektor Programową Konferencji Event Biznes. Członkini Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie (Grupa Uczelni Vistula) oraz Członkini Rady Programowej CEO Round Table – Forum Rozwoju Przywództwa.

Wspiera organizacje promujące jeszcze większą obecność kobiet w biznesie. Szczególnie chętnie angażuje się w działania społeczne, takie jak pomoc bezdomnym, dzieciom, wspiera Fundację Pożywienie Darem Serca. Czas wolny poświęca rodzinie i realizacji swoich pasji: aktywnościom sportowym, holistycznemu stylowi życia, psychologii i filozofii, wspieraniu kobiet. Jej hobby to czytanie książek oraz zdrowe gotowanie.

Kinga Sieradzon

Kinga Sieradzon

Dyrektor Generalna Tetra Pak, odpowiedzialna za Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów biznesowych w International Institute for Management Development w Lozannie, Szwajcaria. Menadżer z wieloletnią praktyką biznesową w Polsce i za granicą. Od ponad 20 lat związana z firmą Tetra Pak, światowym liderem w produkcji kompletnych rozwiązań do przetwarzania i pakowania żywności.  W strukturach firmy odpowiedzialna była zarówno za wdrażanie globalnych projektów z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, serwisu jak i lokalnie za działania strategiczne oraz operacyjne na poszczególnych rynkach. W latach 2006 – 2010 pełniła stanowisko Dyrektora Operacyjnego Serwisu odpowiedzialnego za Europę Południowo Wschodnią (Grecja, Cypr, Izrael, Bulgaria, Rumunia, Mołdawia), w latach 2010 – 2014 stanowisko Dyrektora Sprzedaży w Polsce. W 2014 przejęła stanowisko Dyrektora ds. Obsługi Klienta i Strategicznych Klientów w globalnej siedzibie firmy w Lozannie gdzie odpowiedzialna była za wdrożenie globalnych standardów obsługi klienta, globalnego programu badania satysfakcji klientów i usprawnienie wewnętrznych procesów w każdym punkcie interakcji z klientem. Stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry przejęła w 2016 roku.

Kinga posiada duże doświadczenie w zarządzaniu multikulturowymi zespołami,  w psychologii biznesu oraz rozwoju efektywnego przywództwa.