7. Przywództwo w Działaniu

Leadership in Action – 3 dni wyjazdowe

(Przywództwo w Działaniu)

Podsumowanie i prezentacja modeli własnego proaktywnego przywództwa i jego przejawów w działaniu na rzecz siebie, innych oraz świata. Szczególne spotkanie z autentycznością wszystkich członków grupy ukazaną w formie indywidualnych wystąpień i wspólnocie wymiany doświadczeń. 

Celebracja wspólnie przebytej drogi. Narodziny nowych wizji i idei. 

13-15 marca 2020

Wyjazdowe

 

AKTYWNOŚCI POMIĘDZY MODUŁAMI – NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ ŚCIEŻKI

 • 3 webinary prowadzone przez współpracujących z nami ekspertów / mentorów
 • Peer-coaching w grupach
  Począwszy od modułu II – pomiędzy kolejnymi spotkaniami uczestnicy bedą współpracować w małych  grupach „peer – coachingowych“, by wzajemnie wspierać się w rozwoju i praktyce uważnego i współczującego przywództwa
 • Superwizja grupowa – 1 sesja trwająca 3 godziny, wsparcie w przygotowywaniu projektu społecznego (przywódczego / trenerskiego). Projekt społeczny będzie zwieńczeniem roku wspólnej pracy – efektem udziału w Akademii, naszym wspólnym darem dla świata.

Dla chętnych za dodatkową opłatą:

 • Coaching / Superwizje indywidulne
 • Sesje Mentoringowe – u naszych ekspertów
Dodatkowo:
 • W ramach ścieżki III – UCZENIE INNYCH
  Moduł train the trainer (TTT) – 3 dni
  Podczas warsztatów TTT skupimy się na wyjaśnieniu metodyki prowadzenia zajęć w nurcie kontemplacyjnym oraz specyfiki procesów medytacyjnych.  Trenerzy będą praktykowali prowadzenie fragmentów wybranych modułów pod superwizją oraz z informacją zwrotną od grupy. Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować swoją dalszą ścieżkę rozwoju.
 • TTT poprzez Zoom – Po każdym module 1,5 godzinne sesje train the trainer (TTT) z wykorzystaniem narzędzia Zoom – omawianie zawartości oraz sposobu prowadzenia, sesja pytań i dyskusji
Metody pracy:

Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe, praca z metaforą, praca wyobrażeniowa, praca z przestrzenią i ruchem, metody kreatywne, praca z ciałem, praca z oddechem. Webinary, superwizje, peer-coaching, mentoring, sesje dyskusyjne lub TTT w technologii  Zoom

Adresaci:

Liderzy, edukatorzy, coachowie i mentorzy, przedstawiciele HR oraz inne osoby zainteresowane podejściem uważności i współczucia, a tym samym jego zastosowaniem w przywództwie i samorozwoju

 •  Liderzy pracujący w organizacjach, w biznesie
 • Liderzy społeczni, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w tworzeniu swoich inicjatyw
 • Osoby nastawione na własny rozwój i pragnące doskonalić postawę samo- przywództwa

Zasady uczestnictwa w Akademii

Doświadczenie:
 • Aby wziąć udział w Akademii możesz, ale nie musisz być formalnym liderem
 • Nie oczekujemy abyś był/a już praktykiem uważności i współczucia. Doświadczenie w tym zakresie z pewnością będzie przydatne, ale nie jest konieczne.
Wymagania formalne odnośnie uczestnictwa w całym cyklu (po 1. module – podstawowym):
 1. Przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą
 2. Rozmowa telefoniczna z prowadzącymi
 3. Wpłacenie zaliczki 30% oraz deklaracji trybu kolejnych wpłat
 4. Nieobecność na którymś z modułów nie wpływa na obniżenie opłaty całościowej
Warunki otrzymania certyfikatu Akademii
 • Udział we wszystkich modułach przewidzianych dla danej ścieżki oraz w zajęciach pomiędzy modułami
 • Przygotowanie (pisemne w formie eseju) i prezentacja projektu społecznego z wykorzystaniem podejścia poznanego w trakcie nauki. / A dla trenerów: Poprowadzenie modułu edukacyjnego pod superwizją i prezentacja tego jako projektu społecznego
 • Stworzenie i opisanie własnego modelu przywództwa na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas programu oraz integracji tej wiedzy z dotychczasową drogą życiową (według wytycznych otrzymanych od prowadzących)- dla wszystkich 3 ścieżek jako integracja doświadczeń
Korzyści z udziału w Akademii – radość, rozwój, ciepło, współdziałanie oraz poczucie sensu
 • Poznanie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia do rozwoju przywództwa, opartego na uważności i współczuciu oraz metod i narzędzi doskonalenia się w tym podejściu
 • Transformacyjne zmiany i przewartościowania w sposobie postrzegania i funkcjonowania w świecie / lub osadzenie się mocniej w podejściu uważności i współczucia
 • Wzmocnienie poczucia sensu i wpływu własnych działań, dzięki pogłębieniu zrozumienia istoty proaktywnego przywództwa
 • Uczestnictwo, wsparcie i współdziałanie w unikatowej grupie osób zaangażowanych na rzecz wspólnie podzielanych wartości
 • Radość ze wspólnie tworzonych projektów społecznych
 • Trenerzy – możliwość dołączenia do naszego zespołu i współpracy, superwizje, dostęp do narzędzi i bazy zasobów wiedzy, promocja

6. Kreatywność Kontemplacyjna

Contemplative Creativity – 2 dni

(Kreatywność Kontemplacyjna)

Jak podejście kontemplacyjne może wspierać innowacyjność i twórczość. Jak można rozwijać kreatywność i wzbogacać własne projekty. Moduł będzie praktycznym spotkaniem ze sztuką, radością eksperymentowania, eksploracją doświadczania inspiracji z nietypowych źródeł oraz praktyką twórczego urzeczywistniania intencji.

7-8 grudnia 2019

(Warszawa)

 

AKTYWNOŚCI POMIĘDZY MODUŁAMI – NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ ŚCIEŻKI

 • 3 webinary prowadzone przez współpracujących z nami ekspertów / mentorów
 • Peer-coaching w grupach
  Począwszy od modułu II – pomiędzy kolejnymi spotkaniami uczestnicy bedą współpracować w małych  grupach „peer – coachingowych“, by wzajemnie wspierać się w rozwoju i praktyce uważnego i współczującego przywództwa
 • Superwizja grupowa – 1 sesja trwająca 3 godziny, wsparcie w przygotowywaniu projektu społecznego (przywódczego / trenerskiego). Projekt społeczny będzie zwieńczeniem roku wspólnej pracy – efektem udziału w Akademii, naszym wspólnym darem dla świata.

Dla chętnych za dodatkową opłatą:

 • Coaching / Superwizje indywidulne
 • Sesje Mentoringowe – u naszych ekspertów
Dodatkowo:
 • W ramach ścieżki III – UCZENIE INNYCH
  Moduł train the trainer (TTT) – 3 dni
  Podczas warsztatów TTT skupimy się na wyjaśnieniu metodyki prowadzenia zajęć w nurcie kontemplacyjnym oraz specyfiki procesów medytacyjnych.  Trenerzy będą praktykowali prowadzenie fragmentów wybranych modułów pod superwizją oraz z informacją zwrotną od grupy. Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować swoją dalszą ścieżkę rozwoju.
 • TTT poprzez Zoom – Po każdym module 1,5 godzinne sesje train the trainer (TTT) z wykorzystaniem narzędzia Zoom – omawianie zawartości oraz sposobu prowadzenia, sesja pytań i dyskusji
Metody pracy:

Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe, praca z metaforą, praca wyobrażeniowa, praca z przestrzenią i ruchem, metody kreatywne, praca z ciałem, praca z oddechem. Webinary, superwizje, peer-coaching, mentoring, sesje dyskusyjne lub TTT w technologii  Zoom

Adresaci:

Liderzy, edukatorzy, coachowie i mentorzy, przedstawiciele HR oraz inne osoby zainteresowane podejściem uważności i współczucia, a tym samym jego zastosowaniem w przywództwie i samorozwoju

 •  Liderzy pracujący w organizacjach, w biznesie
 • Liderzy społeczni, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w tworzeniu swoich inicjatyw
 • Osoby nastawione na własny rozwój i pragnące doskonalić postawę samo- przywództwa

Zasady uczestnictwa w Akademii

Doświadczenie:
 • Aby wziąć udział w Akademii możesz, ale nie musisz być formalnym liderem
 • Nie oczekujemy abyś był/a już praktykiem uważności i współczucia. Doświadczenie w tym zakresie z pewnością będzie przydatne, ale nie jest konieczne.
Wymagania formalne odnośnie uczestnictwa w całym cyklu (po 1. module – podstawowym):
 1. Przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą
 2. Rozmowa telefoniczna z prowadzącymi
 3. Wpłacenie zaliczki 30% oraz deklaracji trybu kolejnych wpłat
 4. Nieobecność na którymś z modułów nie wpływa na obniżenie opłaty całościowej
Warunki otrzymania certyfikatu Akademii
 • Udział we wszystkich modułach przewidzianych dla danej ścieżki oraz w zajęciach pomiędzy modułami
 • Przygotowanie (pisemne w formie eseju) i prezentacja projektu społecznego z wykorzystaniem podejścia poznanego w trakcie nauki. / A dla trenerów: Poprowadzenie modułu edukacyjnego pod superwizją i prezentacja tego jako projektu społecznego
 • Stworzenie i opisanie własnego modelu przywództwa na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas programu oraz integracji tej wiedzy z dotychczasową drogą życiową (według wytycznych otrzymanych od prowadzących)- dla wszystkich 3 ścieżek jako integracja doświadczeń
Korzyści z udziału w Akademii – radość, rozwój, ciepło, współdziałanie oraz poczucie sensu
 • Poznanie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia do rozwoju przywództwa, opartego na uważności i współczuciu oraz metod i narzędzi doskonalenia się w tym podejściu
 • Transformacyjne zmiany i przewartościowania w sposobie postrzegania i funkcjonowania w świecie / lub osadzenie się mocniej w podejściu uważności i współczucia
 • Wzmocnienie poczucia sensu i wpływu własnych działań, dzięki pogłębieniu zrozumienia istoty proaktywnego przywództwa
 • Uczestnictwo, wsparcie i współdziałanie w unikatowej grupie osób zaangażowanych na rzecz wspólnie podzielanych wartości
 • Radość ze wspólnie tworzonych projektów społecznych
 • Trenerzy – możliwość dołączenia do naszego zespołu i współpracy, superwizje, dostęp do narzędzi i bazy zasobów wiedzy, promocja

5. Przywództwo i elastyczność

Leadership and Agility – 2 dni

(Samoprzywództwo, Współczucie i Godność)
Spotkanie przywództwa z podejściem “agility“. Czy i jakie miejsce może odnależć lider dla siebie, by wspierać elastyczne funkcjonowanie zespołów oraz samego siebie? Zwinność/zręczność (elastyczność), a proaktywność – gdzie się spotykają. Elastyczność, a uważność i współczucie – zrozumienie nierozerwalnego związku tych jakości. Nawiązanie do teorii systemowej (w tym teorii 3. rzędu cybernetyki) i pogłębienie wiedzy na temat podejścia rozwoju ludzkiego.

16-17 listopada 2019

 

 

AKTYWNOŚCI POMIĘDZY MODUŁAMI – NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ ŚCIEŻKI

 • 3 webinary prowadzone przez współpracujących z nami ekspertów / mentorów
 • Peer-coaching w grupach
  Począwszy od modułu II – pomiędzy kolejnymi spotkaniami uczestnicy bedą współpracować w małych  grupach „peer – coachingowych“, by wzajemnie wspierać się w rozwoju i praktyce uważnego i współczującego przywództwa
 • Superwizja grupowa – 1 sesja trwająca 3 godziny, wsparcie w przygotowywaniu projektu społecznego (przywódczego / trenerskiego). Projekt społeczny będzie zwieńczeniem roku wspólnej pracy – efektem udziału w Akademii, naszym wspólnym darem dla świata.

Dla chętnych za dodatkową opłatą:

 • Coaching / Superwizje indywidulne
 • Sesje Mentoringowe – u naszych ekspertów
Dodatkowo:
 • W ramach ścieżki III – UCZENIE INNYCH
  Moduł train the trainer (TTT) – 3 dni
  Podczas warsztatów TTT skupimy się na wyjaśnieniu metodyki prowadzenia zajęć w nurcie kontemplacyjnym oraz specyfiki procesów medytacyjnych.  Trenerzy będą praktykowali prowadzenie fragmentów wybranych modułów pod superwizją oraz z informacją zwrotną od grupy. Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować swoją dalszą ścieżkę rozwoju.
 • TTT poprzez Zoom – Po każdym module 1,5 godzinne sesje train the trainer (TTT) z wykorzystaniem narzędzia Zoom – omawianie zawartości oraz sposobu prowadzenia, sesja pytań i dyskusji
Metody pracy:

Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe, praca z metaforą, praca wyobrażeniowa, praca z przestrzenią i ruchem, metody kreatywne, praca z ciałem, praca z oddechem. Webinary, superwizje, peer-coaching, mentoring, sesje dyskusyjne lub TTT w technologii  Zoom

Adresaci:

Liderzy, edukatorzy, coachowie i mentorzy, przedstawiciele HR oraz inne osoby zainteresowane podejściem uważności i współczucia, a tym samym jego zastosowaniem w przywództwie i samorozwoju

 •  Liderzy pracujący w organizacjach, w biznesie
 • Liderzy społeczni, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w tworzeniu swoich inicjatyw
 • Osoby nastawione na własny rozwój i pragnące doskonalić postawę samo- przywództwa

Zasady uczestnictwa w Akademii

Doświadczenie:
 • Aby wziąć udział w Akademii możesz, ale nie musisz być formalnym liderem
 • Nie oczekujemy abyś był/a już praktykiem uważności i współczucia. Doświadczenie w tym zakresie z pewnością będzie przydatne, ale nie jest konieczne.
Wymagania formalne odnośnie uczestnictwa w całym cyklu (po 1. module – podstawowym):
 1. Przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą
 2. Rozmowa telefoniczna z prowadzącymi
 3. Wpłacenie zaliczki 30% oraz deklaracji trybu kolejnych wpłat
 4. Nieobecność na którymś z modułów nie wpływa na obniżenie opłaty całościowej
Warunki otrzymania certyfikatu Akademii
 • Udział we wszystkich modułach przewidzianych dla danej ścieżki oraz w zajęciach pomiędzy modułami
 • Przygotowanie (pisemne w formie eseju) i prezentacja projektu społecznego z wykorzystaniem podejścia poznanego w trakcie nauki. / A dla trenerów: Poprowadzenie modułu edukacyjnego pod superwizją i prezentacja tego jako projektu społecznego
 • Stworzenie i opisanie własnego modelu przywództwa na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas programu oraz integracji tej wiedzy z dotychczasową drogą życiową (według wytycznych otrzymanych od prowadzących)- dla wszystkich 3 ścieżek jako integracja doświadczeń
Korzyści z udziału w Akademii – radość, rozwój, ciepło, współdziałanie oraz poczucie sensu
 • Poznanie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia do rozwoju przywództwa, opartego na uważności i współczuciu oraz metod i narzędzi doskonalenia się w tym podejściu
 • Transformacyjne zmiany i przewartościowania w sposobie postrzegania i funkcjonowania w świecie / lub osadzenie się mocniej w podejściu uważności i współczucia
 • Wzmocnienie poczucia sensu i wpływu własnych działań, dzięki pogłębieniu zrozumienia istoty proaktywnego przywództwa
 • Uczestnictwo, wsparcie i współdziałanie w unikatowej grupie osób zaangażowanych na rzecz wspólnie podzielanych wartości
 • Radość ze wspólnie tworzonych projektów społecznych
 • Trenerzy – możliwość dołączenia do naszego zespołu i współpracy, superwizje, dostęp do narzędzi i bazy zasobów wiedzy, promocja

4. Przywództwo wobec Zachodzących Zmian

Emerging Change Leadership – 5 dni wyjazdowych

(Przywództwo wobec Zachodzących Zmian)

Sesja wyjazdowa: grupowe odosobnienie medytacyjne w otoczeniu mazurskiej przyrody. Praca z przestrzenią, intuicją, kreowaniem innowacyjnych rozwiązań. Narodziny koncepcji nowych projektów społecznych. Nawiązanie do przyszłości przywództwa i krytyczne przyjrzenie się rozwojowi organizacji i siebie samego.  Praca z intencją, z brakiem oceny/rozróżnianiem (dobrą oceną), z własnymi systemami motywacyjnymi.

Wzajemne wsparcie, wymiana, inspiracje, radość bycia w grupie.

4-8 września 2019

(Odosobnienie Wyjazdowe)

 

AKTYWNOŚCI POMIĘDZY MODUŁAMI – NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ ŚCIEŻKI

 • 3 webinary prowadzone przez współpracujących z nami ekspertów / mentorów
 • Peer-coaching w grupach
  Począwszy od modułu II – pomiędzy kolejnymi spotkaniami uczestnicy bedą współpracować w małych  grupach „peer – coachingowych“, by wzajemnie wspierać się w rozwoju i praktyce uważnego i współczującego przywództwa
 • Superwizja grupowa – 1 sesja trwająca 3 godziny, wsparcie w przygotowywaniu projektu społecznego (przywódczego / trenerskiego). Projekt społeczny będzie zwieńczeniem roku wspólnej pracy – efektem udziału w Akademii, naszym wspólnym darem dla świata.

Dla chętnych za dodatkową opłatą:

 • Coaching / Superwizje indywidulne
 • Sesje Mentoringowe – u naszych ekspertów
Dodatkowo:
 • W ramach ścieżki III – UCZENIE INNYCH
  Moduł train the trainer (TTT) – 3 dni
  Podczas warsztatów TTT skupimy się na wyjaśnieniu metodyki prowadzenia zajęć w nurcie kontemplacyjnym oraz specyfiki procesów medytacyjnych.  Trenerzy będą praktykowali prowadzenie fragmentów wybranych modułów pod superwizją oraz z informacją zwrotną od grupy. Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować swoją dalszą ścieżkę rozwoju.
 • TTT poprzez Zoom – Po każdym module 1,5 godzinne sesje train the trainer (TTT) z wykorzystaniem narzędzia Zoom – omawianie zawartości oraz sposobu prowadzenia, sesja pytań i dyskusji
Metody pracy:

Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe, praca z metaforą, praca wyobrażeniowa, praca z przestrzenią i ruchem, metody kreatywne, praca z ciałem, praca z oddechem. Webinary, superwizje, peer-coaching, mentoring, sesje dyskusyjne lub TTT w technologii  Zoom

Adresaci:

Liderzy, edukatorzy, coachowie i mentorzy, przedstawiciele HR oraz inne osoby zainteresowane podejściem uważności i współczucia, a tym samym jego zastosowaniem w przywództwie i samorozwoju

 •  Liderzy pracujący w organizacjach, w biznesie
 • Liderzy społeczni, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w tworzeniu swoich inicjatyw
 • Osoby nastawione na własny rozwój i pragnące doskonalić postawę samo- przywództwa

Zasady uczestnictwa w Akademii

Doświadczenie:
 • Aby wziąć udział w Akademii możesz, ale nie musisz być formalnym liderem
 • Nie oczekujemy abyś był/a już praktykiem uważności i współczucia. Doświadczenie w tym zakresie z pewnością będzie przydatne, ale nie jest konieczne.
Wymagania formalne odnośnie uczestnictwa w całym cyklu (po 1. module – podstawowym):
 1. Przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą
 2. Rozmowa telefoniczna z prowadzącymi
 3. Wpłacenie zaliczki 30% oraz deklaracji trybu kolejnych wpłat
 4. Nieobecność na którymś z modułów nie wpływa na obniżenie opłaty całościowej
Warunki otrzymania certyfikatu Akademii
 • Udział we wszystkich modułach przewidzianych dla danej ścieżki oraz w zajęciach pomiędzy modułami
 • Przygotowanie (pisemne w formie eseju) i prezentacja projektu społecznego z wykorzystaniem podejścia poznanego w trakcie nauki. / A dla trenerów: Poprowadzenie modułu edukacyjnego pod superwizją i prezentacja tego jako projektu społecznego
 • Stworzenie i opisanie własnego modelu przywództwa na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas programu oraz integracji tej wiedzy z dotychczasową drogą życiową (według wytycznych otrzymanych od prowadzących)- dla wszystkich 3 ścieżek jako integracja doświadczeń
Korzyści z udziału w Akademii – radość, rozwój, ciepło, współdziałanie oraz poczucie sensu
 • Poznanie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia do rozwoju przywództwa, opartego na uważności i współczuciu oraz metod i narzędzi doskonalenia się w tym podejściu
 • Transformacyjne zmiany i przewartościowania w sposobie postrzegania i funkcjonowania w świecie / lub osadzenie się mocniej w podejściu uważności i współczucia
 • Wzmocnienie poczucia sensu i wpływu własnych działań, dzięki pogłębieniu zrozumienia istoty proaktywnego przywództwa
 • Uczestnictwo, wsparcie i współdziałanie w unikatowej grupie osób zaangażowanych na rzecz wspólnie podzielanych wartości
 • Radość ze wspólnie tworzonych projektów społecznych
 • Trenerzy – możliwość dołączenia do naszego zespołu i współpracy, superwizje, dostęp do narzędzi i bazy zasobów wiedzy, promocja

3. Przywództwo wobec Innych, Współczucie i Godność

People Leadership, Compassion & Dignity
– 2 dni

(Przywództwo wobec Innych, Współczucie i Godność)

Uważność i współczucie w relacjach,  komunikacji i współpracy. Przyjrzenie się psychodynamicznym aspektom organizacji.

Rola współczucia, a nie empatii w przywództwie Mądre formy przejawów współczucia w kontraście do „współczucia głupca“. Stawianie granic jako forma współczucia wobec siebie i innych. Respektowanie i wspieranie (w tym przywracanie) poczucia godności drugiego człowieka.

Praktyka tworzenia przestrzeni dla obecności, otwartości i słuchania z poziomu serca i rozumu. Wspieranie wzajemnej godności.

Podejścia kontemplacyjne jako forma wzmocnienia zachowań etycznych (odpowiedzialność indywidualna i organizacji).

 

15-16 czerwca 2019

(Warszawa)

 

AKTYWNOŚCI POMIĘDZY MODUŁAMI – NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ ŚCIEŻKI

 • 3 webinary prowadzone przez współpracujących z nami ekspertów / mentorów
 • Peer-coaching w grupach
  Począwszy od modułu II – pomiędzy kolejnymi spotkaniami uczestnicy bedą współpracować w małych  grupach „peer – coachingowych“, by wzajemnie wspierać się w rozwoju i praktyce uważnego i współczującego przywództwa
 • Superwizja grupowa – 1 sesja trwająca 3 godziny, wsparcie w przygotowywaniu projektu społecznego (przywódczego / trenerskiego). Projekt społeczny będzie zwieńczeniem roku wspólnej pracy – efektem udziału w Akademii, naszym wspólnym darem dla świata.

Dla chętnych za dodatkową opłatą:

 • Coaching / Superwizje indywidulne
 • Sesje Mentoringowe – u naszych ekspertów
Dodatkowo:
 • W ramach ścieżki III – UCZENIE INNYCH
  Moduł train the trainer (TTT) – 3 dni
  Podczas warsztatów TTT skupimy się na wyjaśnieniu metodyki prowadzenia zajęć w nurcie kontemplacyjnym oraz specyfiki procesów medytacyjnych.  Trenerzy będą praktykowali prowadzenie fragmentów wybranych modułów pod superwizją oraz z informacją zwrotną od grupy. Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować swoją dalszą ścieżkę rozwoju.
 • TTT poprzez Zoom – Po każdym module 1,5 godzinne sesje train the trainer (TTT) z wykorzystaniem narzędzia Zoom – omawianie zawartości oraz sposobu prowadzenia, sesja pytań i dyskusji
Metody pracy:

Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe, praca z metaforą, praca wyobrażeniowa, praca z przestrzenią i ruchem, metody kreatywne, praca z ciałem, praca z oddechem. Webinary, superwizje, peer-coaching, mentoring, sesje dyskusyjne lub TTT w technologii  Zoom

Adresaci:

Liderzy, edukatorzy, coachowie i mentorzy, przedstawiciele HR oraz inne osoby zainteresowane podejściem uważności i współczucia, a tym samym jego zastosowaniem w przywództwie i samorozwoju

 •  Liderzy pracujący w organizacjach, w biznesie
 • Liderzy społeczni, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w tworzeniu swoich inicjatyw
 • Osoby nastawione na własny rozwój i pragnące doskonalić postawę samo- przywództwa

Zasady uczestnictwa w Akademii

Doświadczenie:
 • Aby wziąć udział w Akademii możesz, ale nie musisz być formalnym liderem
 • Nie oczekujemy abyś był/a już praktykiem uważności i współczucia. Doświadczenie w tym zakresie z pewnością będzie przydatne, ale nie jest konieczne.
Wymagania formalne odnośnie uczestnictwa w całym cyklu (po 1. module – podstawowym):
 1. Przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą
 2. Rozmowa telefoniczna z prowadzącymi
 3. Wpłacenie zaliczki 30% oraz deklaracji trybu kolejnych wpłat
 4. Nieobecność na którymś z modułów nie wpływa na obniżenie opłaty całościowej
Warunki otrzymania certyfikatu Akademii
 • Udział we wszystkich modułach przewidzianych dla danej ścieżki oraz w zajęciach pomiędzy modułami
 • Przygotowanie (pisemne w formie eseju) i prezentacja projektu społecznego z wykorzystaniem podejścia poznanego w trakcie nauki. / A dla trenerów: Poprowadzenie modułu edukacyjnego pod superwizją i prezentacja tego jako projektu społecznego
 • Stworzenie i opisanie własnego modelu przywództwa na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas programu oraz integracji tej wiedzy z dotychczasową drogą życiową (według wytycznych otrzymanych od prowadzących)- dla wszystkich 3 ścieżek jako integracja doświadczeń
Korzyści z udziału w Akademii – radość, rozwój, ciepło, współdziałanie oraz poczucie sensu
 • Poznanie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia do rozwoju przywództwa, opartego na uważności i współczuciu oraz metod i narzędzi doskonalenia się w tym podejściu
 • Transformacyjne zmiany i przewartościowania w sposobie postrzegania i funkcjonowania w świecie / lub osadzenie się mocniej w podejściu uważności i współczucia
 • Wzmocnienie poczucia sensu i wpływu własnych działań, dzięki pogłębieniu zrozumienia istoty proaktywnego przywództwa
 • Uczestnictwo, wsparcie i współdziałanie w unikatowej grupie osób zaangażowanych na rzecz wspólnie podzielanych wartości
 • Radość ze wspólnie tworzonych projektów społecznych
 • Trenerzy – możliwość dołączenia do naszego zespołu i współpracy, superwizje, dostęp do narzędzi i bazy zasobów wiedzy, promocja

2. Samoprzywództwo, Współczucie i Godność

Self-leadership, Compassion & Dignity – 2 dni

(Samoprzywództwo, Współczucie i Godność)

Kontemplacja „ja“ i różnych jego przejawów oraz własnej roli i miejsca w świecie – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „kim jestem“ w kontekście indywidualnym i społecznym.

Kultywowanie jakości współczucia (m.in. ciepła, życzliwości, mądrości), praktyka bycia własnym mentorem, praca z samoregulacji emocji, praca z kultywowaniem poczucia własnej godności (poprzez ciało, oddech, intencje). Poznanie przyczyn cierpienia z perspektywy psychologii wschodniej, przełożenie tego na nasze życie i pełnione role, w tym role przywódcze. Poznanie swoich ciemnych stron.  

Praca z intencją, z brakiem oceny/rozróżnianiem (dobrą oceną),  oraz własnymi systemia motywacyjnymi.

11-12 maja 2019

(Warszawa)

 

AKTYWNOŚCI POMIĘDZY MODUŁAMI – NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ ŚCIEŻKI

 • 3 webinary prowadzone przez współpracujących z nami ekspertów / mentorów
 • Peer-coaching w grupach
  Począwszy od modułu II – pomiędzy kolejnymi spotkaniami uczestnicy bedą współpracować w małych  grupach „peer – coachingowych“, by wzajemnie wspierać się w rozwoju i praktyce uważnego i współczującego przywództwa
 • Superwizja grupowa – 1 sesja trwająca 3 godziny, wsparcie w przygotowywaniu projektu społecznego (przywódczego / trenerskiego). Projekt społeczny będzie zwieńczeniem roku wspólnej pracy – efektem udziału w Akademii, naszym wspólnym darem dla świata.

Dla chętnych za dodatkową opłatą:

 • Coaching / Superwizje indywidulne
 • Sesje Mentoringowe – u naszych ekspertów
Dodatkowo:
 • W ramach ścieżki III – UCZENIE INNYCH
  Moduł train the trainer (TTT) – 3 dni
  Podczas warsztatów TTT skupimy się na wyjaśnieniu metodyki prowadzenia zajęć w nurcie kontemplacyjnym oraz specyfiki procesów medytacyjnych.  Trenerzy będą praktykowali prowadzenie fragmentów wybranych modułów pod superwizją oraz z informacją zwrotną od grupy. Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować swoją dalszą ścieżkę rozwoju.
 • TTT poprzez Zoom – Po każdym module 1,5 godzinne sesje train the trainer (TTT) z wykorzystaniem narzędzia Zoom – omawianie zawartości oraz sposobu prowadzenia, sesja pytań i dyskusji
Metody pracy:

Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe, praca z metaforą, praca wyobrażeniowa, praca z przestrzenią i ruchem, metody kreatywne, praca z ciałem, praca z oddechem. Webinary, superwizje, peer-coaching, mentoring, sesje dyskusyjne lub TTT w technologii  Zoom

Adresaci:

Liderzy, edukatorzy, coachowie i mentorzy, przedstawiciele HR oraz inne osoby zainteresowane podejściem uważności i współczucia, a tym samym jego zastosowaniem w przywództwie i samorozwoju

 •  Liderzy pracujący w organizacjach, w biznesie
 • Liderzy społeczni, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w tworzeniu swoich inicjatyw
 • Osoby nastawione na własny rozwój i pragnące doskonalić postawę samo- przywództwa

Zasady uczestnictwa w Akademii

Doświadczenie:
 • Aby wziąć udział w Akademii możesz, ale nie musisz być formalnym liderem
 • Nie oczekujemy abyś był/a już praktykiem uważności i współczucia. Doświadczenie w tym zakresie z pewnością będzie przydatne, ale nie jest konieczne.
Wymagania formalne odnośnie uczestnictwa w całym cyklu (po 1. module – podstawowym):
 1. Przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą
 2. Rozmowa telefoniczna z prowadzącymi
 3. Wpłacenie zaliczki 30% oraz deklaracji trybu kolejnych wpłat
 4. Nieobecność na którymś z modułów nie wpływa na obniżenie opłaty całościowej
Warunki otrzymania certyfikatu Akademii
 • Udział we wszystkich modułach przewidzianych dla danej ścieżki oraz w zajęciach pomiędzy modułami
 • Przygotowanie (pisemne w formie eseju) i prezentacja projektu społecznego z wykorzystaniem podejścia poznanego w trakcie nauki. / A dla trenerów: Poprowadzenie modułu edukacyjnego pod superwizją i prezentacja tego jako projektu społecznego
 • Stworzenie i opisanie własnego modelu przywództwa na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas programu oraz integracji tej wiedzy z dotychczasową drogą życiową (według wytycznych otrzymanych od prowadzących)- dla wszystkich 3 ścieżek jako integracja doświadczeń
Korzyści z udziału w Akademii – radość, rozwój, ciepło, współdziałanie oraz poczucie sensu
 • Poznanie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia do rozwoju przywództwa, opartego na uważności i współczuciu oraz metod i narzędzi doskonalenia się w tym podejściu
 • Transformacyjne zmiany i przewartościowania w sposobie postrzegania i funkcjonowania w świecie / lub osadzenie się mocniej w podejściu uważności i współczucia
 • Wzmocnienie poczucia sensu i wpływu własnych działań, dzięki pogłębieniu zrozumienia istoty proaktywnego przywództwa
 • Uczestnictwo, wsparcie i współdziałanie w unikatowej grupie osób zaangażowanych na rzecz wspólnie podzielanych wartości
 • Radość ze wspólnie tworzonych projektów społecznych
 • Trenerzy – możliwość dołączenia do naszego zespołu i współpracy, superwizje, dostęp do narzędzi i bazy zasobów wiedzy, promocja

1. Fundamenty Uważnego i Współczującego Przywództwa

Mindful and Compassionate Leadership Fundamentals – 2 dni

(Fundamenty Uważnego i Współczującego Przywództwa)

Moduł wprowadzający do programu

„Miękkie narzędzia narzędziami konkretnej zmiany“

Ukazanie zastosowania podejść i modeli kontemplacyjnych w kontekście przywództwa i samoprzywództwa: przegląd wiedzy, doświadczeń, badań dot. podejść kontemplacyjnych (począwszy od postawy ciała i dobrego sposobu oddychania – fizjologii) oraz krytyczne przyjrzenie się teoriom dot. przywództwa. 

Wstęp do teorii godności Donny Hicks oraz podejścia rozwoju ludzkiego Marthy C. Nussbaum.

Podejścia kontemplacyjne jako forma wzmocnienia zachowań etycznych. Blokady i lęki związane z uważnością i współczuciem.

Przybliżenie podejścia uważności  i współczucia wraz z praktyką indywidualną i grupową. Uważność indywidualna i zbiorowa. 

Uważny, współczujący, a skuteczny lider.

Prezentacja zawartości Akademii i doświadczanie wybranych elementów poszczególnych modułów.

23-24 lutego 2019

(Warszawa)

 

AKTYWNOŚCI POMIĘDZY MODUŁAMI – NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ ŚCIEŻKI

 • 3 webinary prowadzone przez współpracujących z nami ekspertów / mentorów
 • Peer-coaching w grupach
  Począwszy od modułu II – pomiędzy kolejnymi spotkaniami uczestnicy bedą współpracować w małych  grupach „peer – coachingowych“, by wzajemnie wspierać się w rozwoju i praktyce uważnego i współczującego przywództwa
 • Superwizja grupowa – 1 sesja trwająca 3 godziny, wsparcie w przygotowywaniu projektu społecznego (przywódczego / trenerskiego). Projekt społeczny będzie zwieńczeniem roku wspólnej pracy – efektem udziału w Akademii, naszym wspólnym darem dla świata.

Dla chętnych za dodatkową opłatą:

 • Coaching / Superwizje indywidulne
 • Sesje Mentoringowe – u naszych ekspertów
Dodatkowo:
 • W ramach ścieżki III – UCZENIE INNYCH
  Moduł train the trainer (TTT) – 3 dni
  Podczas warsztatów TTT skupimy się na wyjaśnieniu metodyki prowadzenia zajęć w nurcie kontemplacyjnym oraz specyfiki procesów medytacyjnych.  Trenerzy będą praktykowali prowadzenie fragmentów wybranych modułów pod superwizją oraz z informacją zwrotną od grupy. Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować swoją dalszą ścieżkę rozwoju.
 • TTT poprzez Zoom – Po każdym module 1,5 godzinne sesje train the trainer (TTT) z wykorzystaniem narzędzia Zoom – omawianie zawartości oraz sposobu prowadzenia, sesja pytań i dyskusji
Metody pracy:

Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe, praca z metaforą, praca wyobrażeniowa, praca z przestrzenią i ruchem, metody kreatywne, praca z ciałem, praca z oddechem. Webinary, superwizje, peer-coaching, mentoring, sesje dyskusyjne lub TTT w technologii  Zoom

Adresaci:

Liderzy, edukatorzy, coachowie i mentorzy, przedstawiciele HR oraz inne osoby zainteresowane podejściem uważności i współczucia, a tym samym jego zastosowaniem w przywództwie i samorozwoju

 •  Liderzy pracujący w organizacjach, w biznesie
 • Liderzy społeczni, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w tworzeniu swoich inicjatyw
 • Osoby nastawione na własny rozwój i pragnące doskonalić postawę samo- przywództwa

Zasady uczestnictwa w Akademii

Doświadczenie:
 • Aby wziąć udział w Akademii możesz, ale nie musisz być formalnym liderem
 • Nie oczekujemy abyś był/a już praktykiem uważności i współczucia. Doświadczenie w tym zakresie z pewnością będzie przydatne, ale nie jest konieczne.
Wymagania formalne odnośnie uczestnictwa w całym cyklu (po 1. module – podstawowym):
 1. Przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą
 2. Rozmowa telefoniczna z prowadzącymi
 3. Wpłacenie zaliczki 30% oraz deklaracji trybu kolejnych wpłat
 4. Nieobecność na którymś z modułów nie wpływa na obniżenie opłaty całościowej
Warunki otrzymania certyfikatu Akademii
 • Udział we wszystkich modułach przewidzianych dla danej ścieżki oraz w zajęciach pomiędzy modułami
 • Przygotowanie (pisemne w formie eseju) i prezentacja projektu społecznego z wykorzystaniem podejścia poznanego w trakcie nauki. / A dla trenerów: Poprowadzenie modułu edukacyjnego pod superwizją i prezentacja tego jako projektu społecznego
 • Stworzenie i opisanie własnego modelu przywództwa na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas programu oraz integracji tej wiedzy z dotychczasową drogą życiową (według wytycznych otrzymanych od prowadzących)- dla wszystkich 3 ścieżek jako integracja doświadczeń
Korzyści z udziału w Akademii – radość, rozwój, ciepło, współdziałanie oraz poczucie sensu
 • Poznanie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia do rozwoju przywództwa, opartego na uważności i współczuciu oraz metod i narzędzi doskonalenia się w tym podejściu
 • Transformacyjne zmiany i przewartościowania w sposobie postrzegania i funkcjonowania w świecie / lub osadzenie się mocniej w podejściu uważności i współczucia
 • Wzmocnienie poczucia sensu i wpływu własnych działań, dzięki pogłębieniu zrozumienia istoty proaktywnego przywództwa
 • Uczestnictwo, wsparcie i współdziałanie w unikatowej grupie osób zaangażowanych na rzecz wspólnie podzielanych wartości
 • Radość ze wspólnie tworzonych projektów społecznych
 • Trenerzy – możliwość dołączenia do naszego zespołu i współpracy, superwizje, dostęp do narzędzi i bazy zasobów wiedzy, promocja