JULIA E. WAHL

JULIA E. WAHL

psycholog, trener podejścia uważności (mindfulness) i współczucia (compassion). Przeszła 5-letni szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Manchesterze u dra Richarda Erskine’a; jedna z pomysłodawczyń i współorganizator konferencji 1st Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology.

Mindfulness: Theory and Practice oraz współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mindfulness, założyciel i dyrektor The Mind Institute. Ukończyła trening dla nauczycieli: MBSR in Mind-Body Medicine prowadzony przez Jona Kabat-Zinna i Sakiego Santorelliego. Superwizowała się m.in. u prof. Christophera Germera (Harvard Medical School). Pracowała w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku (Oddział Leczenie Zaburzeń Nerwicowych) – głównie z służbą mundurową (policja, służba więzienna, straż graniczna). 

Przeprowadziła i superwizowała ponad 60 8-tygodniowych treningów uważności i współczucia w Polsce i w Wlk. Brytanii, a także szereg różnych odosobnień medytacyjnych, warsztatów m.in. na corocznych konferencjach brytyjskiej organizacji dla pacjentów z ataksją (Ataxia UK), w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, w Forum Media Polska, Roche, w ramach spotkań Przekroju. Obecnie mieszka i pracuje w Derby, w Wlk. Brytanii, gdzie tworzy program w oparciu o współczucia dla pacjentów onkologicznych i osób po chorobie nowotworowej (w ramach doktoratu na University of Derby). 

Stale pisuje do różnych czasopism, m.in. do Świata Mózgu, Przekroju, Charakterów, Magazynu Joga, Psychologie und Leben, Newsweek Psychologia. Wykładała i wykłada m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Poznaniu, University of Derby. Redaktorka prowadząca czasopismo „Mindfulness”. Kierownik merytoryczny i twórca sylabusów m.in. kursu on-line „Podejście Uważności z Elementami Podejścia Współczucia” oraz „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy”. Autorka książki „O współczuciu. Powrót do wrażliwości i siły” (Wydawnictwo Charaktery).

WIESŁAWA SERKOWSKA

WIESŁAWA SERKOWSKA

Psycholog biznesu, mentorka i superwizorka,  executive coach, ekspertka w obszarze rozwoju przywództwa i organizacji. Od ponad 20 lat kompleksowo wspiera firmy – począwszy od tworzenia kompetencyjnych modeli przywództwa, projekty 360 feedback, A&DC oraz Upward feedback, po projekty rozwojowe dla liderów i talentów w formie szkoleń, coachingu, mentoringu i superwizji rozmów z podwładnymi. Pracowała dla takich firm jak: Avon Cosmetics, BZ WBK (Santander), Coca-Cola, Capgemini, Ernst &Young, ING, Lucent Technologies, Mercedes Benz, Microsoft, Philip Morris, PLL LOT.

Trener w podejściu uważności i współczucia – absolwentka trzyletniego programu Karuna Training z zakresu Psychologii Kontemplatywnej. Uczyła się również i praktykowała w Tybetańskim Ośrodku Tushita w Dharamsali, w północnych Indiach. Konsekwentnie wprowadza mindfulness do biznesu w obszarze przywództwa oraz doskonalenia współpracy zespołowej i relacji międzyludzkich – w formie autorskich warsztatów, executive coachingu oraz superwizji dla coachów i liderów.

Współpracuje z zarządami i wyższą kadrą kierowniczą, w ramach coachingu indywidualnego, board coachingu, 360 feedback i Upward feedback oraz warsztatów doradczych i rozwojowych.

Od 2010 roku współpracuje z EY Academy of Business. Specjalizuje się w tematach związanych z przywództwem i coachingowym stylem zarządzania ludźmi, mentoringiem oraz zastosowaniami i wdrażaniem mindfulness i kultury agility w środowisku pracy. Od kilku lat jest także w gronie moderatorów Mixera CEO Round Table, (projekt RSQ Management), wydarzenia networkingowo  – rozwojowego dla prezesów międzynarodowych firm.

Jest akredytowaną superwizorką Izby Coachingu, posiada certyfikat ukończenia rocznego programu dla superwizorów prowadzonego przez Academy of Executive Coaching, GB. Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje dla coachów oraz przedstawicieli innych zawodów pomocowych, w tym pracowników Domów i Ośrodków Pomocy Społecznej. Celem tych superwizji jest udzielenie psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, edukacja i zapewnienie najwyższych standardów jakości usług oferowanych odbiorcom docelowym.

Zaangażowana w działalność branżową – współzałożycielka Izby Coachingu, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu, gdzie pełni funkcję członka zarządu i wiceprezesa. Członkini Rady Programowej Czasopisma Mindfulness oraz autorka artykułów dotyczących przywództwa, coachingu, superwizji  oraz mindfulness w biznesie. Prelegentka na konferencjach branżowych.

W swojej karierze przez kilka lat zarządzała Leadership Development International – LDI (wraz z AchieveGlobal I Kepner Tregoe należącą do holdingu UBD ), oraz własną firmą doradczo-szkoleniową. Wcześniej przez szereg lat była trenerem i konsultantem w firmie AchieveGlobal, gdzie zdobyła licencje trenerskie dwóch wiodących amerykańskich firm.

Pracowała także w ośrodkach psychologicznych, prowadząc zajęcia terapeutyczno – edukacyjne z  liderami młodzieżowymi z rodzin dysfunkcyjnych, staże dla studentów oraz warsztaty dla psychologów  oraz dla dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej.

Ukończyła dwa kierunki studiów – Psychologię (Uniwersytet SWPS) oraz Profilaktykę i Resocjalizację (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW).

Zdobyła także solidne podstawy w zakresie Psychologii Kontemplatywnej (wschodniej), biorąc udział w trzyletnim programie Karuna Training, opartym na programie nauk jedynego buddyjskiego uniwersytetu na świecie – Uniwersytetu Naropa w Colorado.

Pasjonuje się odkrywaniem zastosowań podejścia Mindfulness & Compassion w przywództwie, współpracy oraz w życiu prywatnym, w ramach troski o jakość relacji ze sobą, innymi i środowiskiem. Praktykuje uważność na co dzień oraz podczas wyjazdów i warsztatów medytacyjnych, m.in. w Indiach, Nepalu i Tybecie.

Więcej informacji: www.wieslawaserkowska.pl