Skip to content

Prowadzimy indywidualne i grupowe sesje coachingowo - mentoringowe zorientowane na rozwój uważności i współczucia wobec siebie i innych.

Pracujemy w ten sposób zarówno z liderami,
jak i z zespołami w organizacjach.

Kiedy to jest przydatne:
W indywidualnym rozwoju kompetencji przywódczych kadry kierowniczej,
a w szczególności gdy ważne są:

 

  • Potrzeba wzmocnienia umiejętności skupienia uwagi
  • Potrzeba wyciszenia, umiejętności zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem
  • Wzmocnienie umiejętności podejmowania trafnych decyzji
  • Rozwój samoświadomości i samokontroli nad własnym umysłem
  • Umiejętność rozumienia innych i ich wspierania
  • Budowanie relacji opartych na poszanowaniu godności własnej i innych
W rozwoju zespołów, coaching uważności i współczucia może być pomocny, gdy ważne jest:
  • Budowanie kultury współpracy opartej na uważności i wzajemnym szacunku
  • Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom, powodującym stres
  • Wzmacnianiu podejścia Agile , tzw. agile mindset – gdzie uważność jest niezbędna

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com