Skip to content

Główną intencją programu jest zainspirowanie uczestników do współdziałania na rzecz szeroko rozumianego dobra na świecie oraz  wzmocnienie ich umiejętności angażowania innych ludzi. Służyć ma temu współtworzenie harmonijnego środowiska zawodowego oraz praktykowanie troski o dobrostan własny i innych, wspierając rozwój ludzi i organizacje, w których pracują.

Na mądre przywództwo składa się szereg czynników, w tym codzienne decyzje – małe, a także o wielkim znaczeniu. Proaktywność to świadomy wybór między bodźcem, a reakcją. W tej przestrzeni wyboru może pojawić się uważność, współczucie i odwaga działania. Proaktywne przywództwo jest tym, czego jak nigdy dotąd potrzebuje współczesny świat.

Odnosimy się tutaj zarówno do przywództwa wobec innych, jak i siebie samego, a także umiejętności uczenia się przekazywania tych umiejętności oraz jakości innym osobom. Ilościowe miary mierzenia sukcesu i rozwoju (takie, jak produkt krajowy brutto) obecnie zawodzą. Ważne zatem, żeby odnieść się do nowych miar – takich, jak np. podejście rozwoju ludzkiego Marthy C. Nussbaum.

Program Akademii jest odpowiedzią na coraz częstsze zapotrzebowanie na kształcenie liderów nowej generacji. Liderów, którzy są w stanie podejmować adekwatne do potrzeb działania i tym samym sprostać współczesnym i przyszłym wyzwaniom, na poziomie indywidualnym i systemowym.

Program jest unikatowym, nowatorskim i autorskim połączeniem odkryć psychologii zachodniej i wschodniej, a także aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu oraz fizjologii. Jest też połączeniem doświadczeń mentorki podejść kontemplacyjnych, Julii E. Wahl oraz mentorki coachingu przywództwa, Wiesławy Serkowskiej.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com