Skip to content

Uważność – to postrzeganie wszystkiego, co wydarza się w nas (naszych umysłach i ciałach), w naszym życiu takim, jakim naprawdę jest, bez zabarwionia emocjonalnego, zniekształcania przez nasze przekonania, przeszłe doświadczenia. Jest to także umiejętność zauważania tego, co wokół nas, innych ludzi. Kluczowe elementy tego procesu to: otwartość, ciekawość, akceptacja. 

Współczucie – to wrażliwość na rejony trudności nasze i innych osób z jednoczesnym głębokim zaangażowaniem w celu zapobiegania i zmniejszania tychże trudności (działanie). 

Godność – to jest uznanie istnienia i wartości drugiej osoby bez żadnych dodatkowych warunków. 

Odwaga Odwaga to nieustraszone działanie i wprowadzanie pozytywnych zmian pomimo lęku, w zgodzie z wyznawanymi wartościami, z mądrością i współczuciem wobec siebie, innych i świata. Odwaga to poznawanie samego siebie i mierzenia się ze swoimi myślami, emocjami i słabościami.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Prosimy przesłać dokumenty aplikacyjne ze stosowną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji na adres:

info@proactiveleadershipacademy.com